มุ้ยฮวด มอเตอร์เซลล์ ร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” 10 วัน 400 กิโลเมตร